لیست شماره های منتشر شده

جولای-آگوست ۲۰۱۸

مجله کسب و کار هاروارد | نسخه فارسی

بخش روشنگری این شماره به بحث مدیریت زمان برای مدیران و رهبران پرداخته است.

مقالات مطرح زیادی در سایر زمینه ها هم در این شماره قرار گرفته است. لیست مقالات مهم این شماره را در بخش مقالات مشاهده و مطالعه نمایید.

می-جون ۲۰۱۸

مجله کسب و کار هاروارد | نسخه فارسی

بخش روشنگری این شماره به بحث استراتژی برای استارتاپها پرداخته و مقالات مطرح زیادی در سایر زمینه ها هم در این شماره قرار گرفته است. لیست مقالات مهم این شماره را در بخش مقالات مشاهده و مطالعه کنید.

مارس-آوریل ۲۰۱۸

شماره مارس-آوریل 2018

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

نسخه الکترونیک این شماره از مجله، با حمایت بانک ملت و در قالب کمپین #نشرآگاهی بصورت رایگان عرضه شده است.

ژانویه-فوریه ۲۰۱۸

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

ژاونیه فوریه 2018

نوامبر دسامبر ۲۰۱۷

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

شماره نوامبر-دسامبر ۲۰۱۷

سپتامبر-اکتبر ۲۰۱۷

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

سپتامبر-اکتبر 2017

 

جولای-آگوست ۲۰۱۷

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

شماره جولای آگوست 2017

می-جون ۲۰۱۷

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

می-جون 2017

مارس-آوریل ۲۰۱۷

مجله کسب وکار هاروارد

نسخه فارسی

مارس آوریل 2017

ژانویه-فوریه ۲۰۱۷

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

ژانویه فوریه 2017

ناوبری
دیده شده

اخیرا دیده شده

Close

مشاهده سریع

Close

دسته بندی ها

سبد خرید من

Close