نویسندگان: اولیور هارت, دیوید فریدلینگر, ویتاسکنحوه‌ی بهبود مشارکت‌های استراتژیک و بلندمدت وقتی دل در سال 2005، شرکت پستی فدکس را مسئول رسیدگی به فرایند ارجاع و تعمیر سخت‌افزارهای خود انتخاب کرد، این دو کمپانی یک قرارداد تامین کننده مرسوم و عادی را منعقد کردند. این سند که بیش از 100 صفحه حجم داشت، پر از […]

نویسندگان: نیکول تورسپروفسور کورنلیسن، از تحقیق خود دفاع کنید جوپ کورنلیسن از دانشگاه اراسموس و تیم همراهش، از گروهی از سرمایه‌گذاران باتجربه خواستند که ویدئوی ارائه‌ی دستگاه جدید یک کارآفرین را مشاهده کنند. آن‌ها چهار نسخه‌ی متفاوت از این ارائه را ساختند: یکی از آن‌ها از زبان تمثیلی بهره می‌گرفت؛ در نسخه‌ای دیگر، از حرکات […]

مذاکره در شرایط بحران

نویسندگان: عادل نجمدر حال حاضر در سراسر جهان، مذاکرات بی‌شماری در حال وقوع است، نتایج این مذاکرات روی مرگ و زندگی انسان‌ها اثر مستقیمی دارد. مدیران و مشاوران در بسیاری از مدارس، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، هیئت‌مدیره‌ها، فرمانداری‌ها و کاخ‌های ریاست جمهوری درکمال ناامیدی، سیاست‌های مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش تراکم جمعیت، تعیین محدودیت‌ها، اصول آرام سازی […]

نویسندگان: شان برتونمی‌خواهید معاملات را سریع‌تر انجام دهید و رضایتمندی مشتری را افزایش دهید؟کارتان را با حذف زبان سنگین حقوقی آغاز کنید. ار نظر شما یک قرارداد بسیار طولانی و متراکم که پر از اصطلاحات حقوقی است و عملا کسی جز وکیل از آن سر درنمی‌آورد، چه نامیده می‌شود؟ این، شرح وضعیت کنونی ما است. […]