نحوه درخواست کمک

نویسندگان: هایدی گرانتافراد به طرز غافلگیرکننده‌ای دوست دارند کمک کنند – اگر به شیوه‌ای درست از آن‌ها درخواست کنید. تعداد اندکی از ما دوست داریم درخواست کمک کنیم. همان‌طور که تحقیقات حوزه‌ی عصب‌شناسی و روانشناسی نشان می‌دهند، تهدیدات اجتماعیِ وارده –ابهام، ریسک طرد شدن، پتانسیل کاهش جایگاه و چشم‌ پوشیدن داوطلبانه از استقلال– همان مناطقی […]