ساختاری که خفه کننده نیست

نویسندگان: رانجای گولاتیچگونه رهنمودهای ضروری را به افرادتان ارائه دهید – بدون اینکه ساکتشان کنید   رهبران می‌دانند که باید به افراد فضا بدهند تا بهترینشان را ارائه کنند، به دنبال ایده‌های غیرمرسوم بروند و تصمیمات هوشمندانه‌ای را در لحظه بگیرند. این موضوع آن‌قدر تکرار شده که دیگر کلیشه‌ای قلمداد می‌شود. اما مشکل اینجاست: مدیران […]