چالش های مدیریت استعداد در مورد زوج های شاغل

نویسندگان: جنیفر پتریگلیریدوره‌های عملیاتی سفت‌وسخت، رویکرد اشتباهی برای توسعه هستند   یک مدیر اجرایی که آن را دیوید می‌نامم، شایستگی خود به‌عنوان سرپرست یک کارخانه‌ی تولیدی بزرگ در یک آمیزه‌ی چندفرهنگی را ثابت کرده بود. بنابراین وقتی پست ریاست یکی از کسب‌وکارهای کلیدی کمپانی به طرز غیرمنتظره‌ای خالی شد، مدیرعامل نشستی با دیوید برگزار کرد […]