چابکی در مقیاس

نویسندگان: اندی نوبل, جف سادرلند, دارل ریگبیچگونه از چند تیم به سمت صدها تیم برویم   در حال حاضر اکثر رهبران کسب‌وکار با تیم‌های نوآوری چابک آشنا هستند. این گروه‌های کوچک و کارآفرین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نزدیک به مشتریان بمانند و به‌سرعت با شرایط متغیر آداپته شوند. آن‌ها وقتی به‌درستی اجرا می‌شوند، همواره موجب […]