دانلود رایگان نسخه فارسی مجله کسب و کار هاروارد - ژوئن 2015

شماره ۱۱ (ژوئن ۲۰۱۵)

قیمت: رایگان!

توضیحات:

ششمین شماره از نسخه فارسی و رایگان مجله کسب و کار هاروارد – ژوئن 2015

موضوع اصلی این شماره، مبحث جدید «انسان و ماشین» است که به صورت گسترده و دقیق به آن پرداخته شده است.

استراتژی نوآوری، استراتژی برند، کارآفرینی، مدیریت خود، مطالعه موردی و مصاحبه با یکی از بنیانگذران توئیتر، از موضوعات مهم این شماره هستند.

دریافت فایل نمونه

Copyright 2016 - 2018 | All rights reserved