مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه فوریه 2015 - دانلود رایگان نسخه فارسی

شماره ۷ (ژانویه-فوریه ۲۰۱۵)

قیمت: رایگان!

توضیحات:

این مجله، هفتمین شماره از نسخه فارسی مجله کسب و کار هاروارد است که ترجمه شماره ژانویه – فوریه 2015 می باشد.

دانلود فایل نمونه

Copyright 2016 - 2018 | All rights reserved