شماره ۷ (ژانویه-فوریه ۲۰۱۵)

قیمت: ریال

توضیحات:

این مجله، هفتمین شماره از نسخه فارسی مجله کسب و کار هاروارد است که ترجمه شماره ژانویه – فوریه 2015 می باشد.

دانلود فایل نمونه

Copyright 2016 - 2019 | All rights reserved