شماره ۶ (دسامبر ۲۰۱۴)

قیمت: ریال

توضیحات:

موضوع اصلی ششمین شماره از مجله کسب و کار هاروارد، نوآوری است. مقالات جذاب زیادی در این زمینه از متفکران خلاق این حوزه منتشر شده است.

همچینین مقالات ارزشمندی در زمینه رهبری و مدیریت افراد و تیم ها در این شماره ارائه شده است.

امیدواریم از خواند لذت و بهره کافی ببرید.

برای مشاهده فهریت محتوا، فایل نمونه را دانلود نمایید.

Copyright 2016 - 2019 | All rights reserved