شماره ۴ (اکتبر ۲۰۱۴)

قیمت: ریال

توضیحات:

در چهارمین شماره از نسخه فارسی و رایگان مجله کسب و کار هاروارد (اکتبر 2014) به موضوعات زیر پرداخته شده است:

در بخش روشنگری با عنوان «فضای کاری قرن بیست و یکم» و با عنوان جلد «چرا از محل کارمان متنفریم» به موضوع محیط های کاری امروزی و مزایا و معایب آنها پرداخته شده است.

در ادامه به بررسی موضوعاتی با عنوان نوآوری، سودهای مهفته در پایین هرم اقتصادی (اقشار فقیر جامعه)، تبعیض جنسیتی در محیط های کاری تکنولوژیک و … پرداخته شده است. مطالعه موردی این شماره با این عنوان ارائه شده است: «آیا یک مدیر زن باید از مواضع ش کوتاه بیاید؟!»

برای اطلاعات بیشتر، می توانید فایل نمونه را دانلود نمایید.

Copyright 2016 - 2019 | All rights reserved