یادداشت سردبیر؛ انسان، ماشین و کار

ترس شما از روبات ها کاملا منطقی است. فرهنگ عامه ما را با تصاویر فراموش نشدنی ربات های شیطان صفت بمباران می کند. این روبات ها قاتل هستند (اودیسه فضایی، ۲۰۰۱)؛ این روبات ها مغرورند (کیوتی در فیلم آیزاک آسیموف به نام «من روبات») و مهم تر از همه اینکه آنها شغل های ما را تصاحب می کنند (روبات های نمایش آر یو آر نوشته کارل کاپک که در آن کلمه روبات اختراع شد).

مجله هاروارد طی سالها خطر روبات ها را در نظر داشته است و مهم ترین کار انجام شده در این زمینه در سال ۱۹۸۱ در مقاله رابرت شرنک می شود که متخصص حوزه کار بود. این مقاله که مانند یک حکایت نوشته شده است، تصور می کند که در صورت غالب شدن روبات ها، چه بر سر نیروی کار خواهد آمد. شرنک یک نکته جالب هم در داستان خود ایجاد کرد: کارگران می توانستند برای خودشان ربات بخرند و ربات ها برای آنان کار می کردند. چیزی مانند تاکسی های زرد شهر نیویورک.

همه این موضوعات باعث فراهم شدن بخش روشنگری شماره ژوئن مجله به نام «انسان و ماشین» شده است. در مقاله نخست، تام دیونپورت، استاد کالج بابسون و جولیا کربی ویراستار مجله هاروارد، ترس از جایگزینی انسان ها توسط ماشین ها را حتی در مشاغل فکری تایید می کنند. اما آنها در کنار ارائه توصیه هایی برای مرتبط باقی ماندن، امیدواری می بخشند: «رقابت با ربات ها را به جای یک سویه بودن، دو سویه کنید».

همچنین مقاله ای از اریک برین جولف سون و اندرو مک کافی نویسندگان «عصر دوم ماشین ها» در ادامه خواهد آمد. آنها در مصاحبه ای چنین ادعا می کنند که تکنولوژی های دیجیتال بیش از آنچه در عصر نخست ماشین آلات به تولید ثروت پرداخته اند، ایجاد ثروت می کنند. اما این موضوع برای همه کاگران مفید نیست. اگرچه مشاغل خوب با درآمد عالی باقی خواهند ماند، اما سایر افراد در خطر قرار دارند. مک کافی می گوید «هیچ رباتی به زودی جای یویو ما [استاد نوازنده ویولن سل] را نخواهد گرفت اما به لحاظ مالی، من تمایلی ندارم که صدمین نوازنده خوب دنیا باشم».

با فرض اینکه یک جایگزینی وسیع در آینده ناگزیر خواهد بود، آیا ما از کار کردن در کنار روبات های همکار خود لذت خواهیم برد؟ والتر فریک، ویراستار مجله هاروارد تلاش می کند تا با بررسی آخرین تحقیقات به این پرسش پاسخ دهد. نتیجه نهایی او این است که وقتی روبات ها به لحاظ ظاهری شبیه ما باشند به آنها بیشتر اعتماد می کنیم – البته تا وقتی که خیلی شبیه ما رفتار نکنند.

ادی ایگنتیوس، سردبیر

Copyright 2016 - 2019 | All rights reserved